Open the menu

 • Actievoorwaarden ‘Koffer Winactie’ van Hunkemöller International BV’ (hierna: “de Actie”)’:

  • Deze actie wordt georganiseerd door Hunkemöller International B.V. en deelname is uitsluitend mogelijk voor MyHunkemöller Members. De prijzen worden uitgedeeld door Hunkemöller
  • Om kans te maken om deze Actie te winnen, dient de deelnemer te vertellen waarom zij een Girly girl / Sporty girl / Party girl is als reactie onder de Actie op Facebook. De totale Actie periode is van 08-05-2017 t/m 28-05-2017. De Girly girl koffer Actie loopt van 08-05-2017 t/m 14-05-2017, de Sporty girl koffer Actie loopt van 15-05-2017 t/m 21-05-2017 en de Party girl koffer Actie loopt van 22-05-2017 t/m 28-05-2017. De deelnemer dient te antwoorden binnen deze tijdvakken om kans te maken op één van de koffers.
  • De winnaars worden geselecteerd door Hunkemöller, op basis van de meest originele antwoorden binnen de hierboven benoemde tijdvakken.
  • Medewerkers van (franchise partners van) Hunkemöller worden van deelname aan deze Actie uitgesloten.
  • Hunkemöller zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan deze Actie uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent deze Actie.
  • De prijswinnaar dient minimaal 18 jaar te zijn.
  • De winnaars kunnen alleen worden geselecteerd in de volgende deelnemende landen aan de Actie: Nederland, Duitsland, België, Denemarken, en Zweden.
  • Elke winnaar van een koffer ontvangt alle items die getoond zijn in de Actie van de bepaalde stijl op basis van de voorraad van de beschikbare producten. Als één of meerdere items niet meer beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode, zal de winnaar of een vervangend vergelijkbaar item ontvangen of een lingeriecard met een waarde van de retailprijs van de missende artikelen.
  • De winnaars zullen gecontacteerd worden via als reactie op de blog, aan het einde van de Actieperiode. Hierin zal worden gevraagd naar het woonadres van de winnaar waar de prijs naartoe gestuurd zal worden. Daarnaast zal ook worden gevraagd naar de bh- en kledingmaat. Het adres en de overige gegevens kunnen naar Hunkemöller worden verstuurd via een privébericht op Facebook. De winnaars dienen vóór 05-06-2017 te reageren. Na deze datum vervalt het recht op de prijs en zal er een nieuwe winnaar worden gekozen op bovenstaande criteria.
  • Hunkemöller behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
  • Hunkemöller kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
  • Deelname aan deze Actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Hunkemöller in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.
  • Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Hunkemöller, t.a.v. de afdeling Customer Care, postbus 386, 1200 AJ te Hilversum, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Hunkemöller.
  • Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In Nederland is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.
  • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.


  Aldus opgesteld door Hunkemöller International B.V. te Hilversum April 2017.