Actievoorwaarden ‘Schrijf een review en win’ van Hunkemöller BV (hierna: “de Actie”)’:

- Deze actie wordt georganiseerd door Hunkemöller B.V.

- Om kans te maken om deze Actie te winnen, dient de deelnemer zijn/haar e-mailadres te hebben achtergelaten.

- Elke maand wordt er een winnaar ad random getrokken, op basis van klanten die een review hebben geschreven op de site.

- Medewerkers van (franchise partners van) Hunkemöller worden van deelname aan deze Actie uitgesloten.

 - Hunkemöller zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan deze Actie uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent deze Actie.

 - De prijswinnaar dient minimaal 18 jaar te zijn.

 - De winnaar wint een Hunkemöller lingeriecard t.w.v. €50.

 - De prijs is niet inwisselbaar voor een geldbedrag. Het is tevens niet mogelijk om een product te ruilen tegen een ander product en/of prijs. De prijs zal per post worden toegezonden of er kan worden gevraagd om de prijs in een specifiek filiaal op te halen.

 - De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht. Hierin kan worden gevraagd naar het adres waar de prijs naar opgestuurd kan worden. Het adres kan worden doorgegeven door op de email te replyen. De winnaar dient een reactie te geven binnen twee weken na het verzenden van de e-mail. Hierna vervalt het recht op deze prijs en zal er een nieuwe winnaar worden geselecteerd.

- Hunkemöller behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

- Hunkemöller kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.

- Deelname aan deze Actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Hunkemöller in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.

- Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Hunkemöller, t.a.v. de afdeling Customer Care, postbus 386, 1200 AJ te Hilversum, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Hunkemöller.

- Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In Nederland is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.

- Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

Aldus opgesteld door Hunkemöller International B.V. te Hilversum, januari 2022