Actievoorwaarden ‘Download de app win-actie’ van Hunkemöller International BV (hierna: “de Actie”)’:

 • Deze actie wordt georganiseerd door Hunkemöller International B.V. en deelname is uitsluitend mogelijk voor Members van Hunkemöller.
 • Om kans te maken om deze Actie te winnen, dient de deelnemer de Hunkemöller app te hebben gedownload en te zijn geregistreerd in de Hunkemöller app. Deze Actie loopt via de Hunkemöller Membercard van 07-06-2019 t/m 15-06-2019. Daarna doet de deelnemer automatisch mee.
 • Na 17-06-2019 worden de winnaars willekeurig gekozen uit alle deelnemers die de app voor de eerste keer hebben gedownload tijdens de periode van de win-actie zoals hierboven vermeld.
 • Medewerkers van (franchise partners van) Hunkemöller worden van deelname aan deze Actie uitgesloten.
 • Hunkemöller zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan deze Actie uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent deze Actie.
 • De prijswinnaar dient minimaal 18 jaar te zijn.
 • De winnaar wint Zomer Essential Pakket ter waarde van €50 met een Pareo, Safari zonnebril, gestreepte waterfles en een opblaasbare cuphouder.
 • Het product is niet inwisselbaar voor een geldbedrag. Het is tevens niet mogelijk om een product te ruilen tegen een ander product en/of prijs. De prijs zal per post worden toegezonden of er kan worden gevraagd om de prijs in een specifiek filiaal op te halen.
 • De winnaars worden via e-mail en/of private app message op de hoogte gebracht. Hierin kan worden gevraagd naar het adres waar de prijs naar opgestuurd kan worden. Het adres kan worden doorgegeven door op de email of app message te replyen. De winnaar dient een reactie te geven binnen 5 dagen nadat het bericht is verstuurd. Hierna vervalt het recht op deze prijs en zal er een nieuwe winnaar worden geselecteerd. 
 • Hunkemöller behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 • Hunkemöller kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
 • Deelname aan deze Actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Hunkemöller in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.
 • Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Hunkemöller, t.a.v. de afdeling Customer Care, postbus 386, 1200 AJ te Hilversum, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Hunkemöller.
 • Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In Nederland is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

Aldus opgesteld door Hunkemöller International B.V. te Hilversum juni 2019