Algemene voorwaarden Hunkemöller Membercard


A. Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

Hunkemöller:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hunkemöller B.V. met inbegrip van haar gelieerde ondernemingen. Hunkemöller B.V., Liebergerweg 28, (1221 JS) te Hilversum;

Membercard:

De kaart die Hunkemöller verstrekt in het kader van het Membercardprogramma;

Hunkemöller Member:

De houder van de Membercard;

Membercardprogramma:

Het door Hunkemöller ontwikkelde loyalty programma waarbij klanten van Hunkemöller, onder andere met behulp van een Membercard, kunnen sparen voor een kortingsbedrag.

Membercard Klantenservice:

De klantendienst ten behoeve van het loyalty programma.

(Online) Winkel(s):

 

Programma ingerichte klantenservice; filialen en webshop van Hunkemöller in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Zweden.


B. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van de Membercard in het kader van) het Membercardprogramma van Hunkemöller. Het Membercardprogramma van Hunkemöller wordt aangeboden door webshops en winkels in de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Zweden.

C. Activatie Membercard

1. Wanneer de Hunkemöller Member in de winkel een kaart heeft gekocht en zich geregistreerd heeft via de kassa, ontvangt hij/zij een e-mail om zijn/haar profiel af te maken. Wanneer de Hunkemöller Member zich online registreert, ontvangt hij/zij een e-mail om de registratie te bevestigen. Via de opvolgende e-mail kan de klant de registratie voltooien, door het invullen van aanvullende informatie, zodat de klant 100 bonus Passion Points ontvangt. De klant dient de volgende velden in te vullen om de punten te ontvangen: e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, bh- en slipmaat, minimum 1 Sexy Shape en 1 Favourite Fit. Daarnaast kan de Membercard ook verbonden worden aan zijn/haar Facebook-account, waardoor de klant voor elke like of comment op de Hunkemöller Facebook-pagina 10 Passion Points ontvangt.
2. Het is ook mogelijk om een Membercard via de app of website te verkrijgen. Deze Membercard is gratis en digitaal. Het Membercardnummer staat op de app vermeld in de vorm van een QR code. De aanmelding van het Membercardprogramma geschiedt op dezelfde wijze als bij een fysieke kaart. Ook kan het gespaarde aantal Passion Points en shoptegoed worden opgezocht in de app.
3. Door de onder C.1 & C.2 genoemde registratie neemt de Hunkemöller Member deel aan het Membercardprogramma, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
4. Door middel van registratie van de Membercard krijgt een Hunkemöller Member de volgende voordelen: sparen voor Passion Points en shoptegoed, bonus Passion Points events, exclusieve reward vouchers, speciale uitnodigingen voor Memberevents, exclusieve mailings met trends en special offers (indien gewenst), persoonlijke suggesties en advies, altijd toegang tot een persoonlijk account en de mogelijkheid tot deelname aan het onder E en F omschreven spaarsysteem.
5. Deelname aan het Membercardprogramma is enkel mogelijk indien de klant een geldig woonadres heeft in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Zweden. Het Membercardprogramma geldt enkel in deze landen.
6. Deelname aan het Membercardprogramma is mogelijk vanaf 12 jaar en ouder. Een Hunkemöller Member moet minimum16 jaar of ouder zijn om een aankoop te doen online. Hunkemöller Members onder de 16 jaar mogen een aankoop doen in een fysieke winkel.

D. Gebruik

1. Na registratie, door het invullen van het aanmeldformulier als genoemd in C.2. kan de Hunkemöller Member gebruik maken van zijn/haar Membercard.
2. De Membercard is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Membercard blijft eigendom van Hunkemöller.1 (één) e-mailadres per kaart is slechts mogelijk.
3. Elke klant mag maximum van 1 Membercard gebruiken. 

E. Spaarsysteem

1. Met een geldige Membercard spaart de Hunkemöller Member voor Passion Points. Elke bestede tien eurocent (€0,10) is een Passion Point waard. Bij een totaal van 500 gespaarde Passion Points, ontvangt de Hunkemöller Member een kortingstegoed van vijf euro (€ 5*). Voor 500 Passion Points dient men binnen het jaar vijftig euro (€50) te hebben besteed. Deze vijftig euro (€50) hoeft niet in één keer besteed te worden, het gaat om het totale bedrag aan aankopen binnen één jaar (vanaf de ingangsdatum van de Membercard). Passion Points kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
2. Alle aankopen in de winkel tellen mee voor het bepalen van de totale bestedingen (met uitzondering van de aankoop van Hunkemöller cadeaubonnen, en bepaalde speciale aanbiedingen (zie G.1)). De totale bestedingen worden berekend op basis van het door de Hunkemöller Member betaalde bedrag.
3. De totale bestedingen kunnen uitsluitend worden bijgehouden op vertoon van een geldige Membercard.
4. Op het moment dat de 500 Passion Points zijn behaald, worden deze automatisch omgezet naar een kortingstegoed. De Hunkemöller Member heeft recht op een korting van vijf euro (€ 5*) en wordt hierover per e-mail en/of via het kasticket bericht.
5. De Hunkemöller Member heeft na de datum van aanschaf van de Membercard maximum 1 jaar de tijd om vijftig euro te besteden als bedoeld in artikel E2. Na dit jaar vervallen de tot dat moment geregistreerde bestedingen onder de vijftig euro (€ 50), of eerder in geval van beëindiging van (deelname aan) het Membercardprogramma als bedoeld onder I. of J.
6. Een Passion Points saldo van 1 tot 499 kan worden verzilverd voor verschillende vouchers in de app. Deze vouchers zijn te vinden in het Membercard gedeelte van de app. Een voorbeeld van een voucher kan zijn; 20% korting op een artikel naar keuze. Deze voucher is te verzilveren in ruil voor bijvoorbeeld 200 Passion Points in de winkel, online of in de app. Alle vouchers hebben een bepaalde geldigheidsdatum. Na het verzilveren van een voucher worden de Passion Points automatisch van het saldo van de klant afgetrokken. Wanneer de klant het product retourneert worden deze punten niet teruggestort op het account van de Member. Het is niet mogelijk om de vouchers in te wisselen voor geld. De vouchers zijn niet cumuleerbaar met andere acties, vouchers en/of promoties en alleen geldig in de Hunkemöller app, online of in de winkel. De voucher kan eenmalig worden verzilverd en is gedurende 15 minuten geldig. Na deze 15 minuten kan de voucher opnieuw worden gekocht en ontvangt de klant een nieuwe online code of QR code voor gebruik in de winkel. Hunkemöller behoudt het recht om de voorwaarden van deze vouchers aan te passen.
7. Passion Points kunnen ook op een andere manier gespaard worden dan via aankopen in de winkels, online of in de app. In dat geval beloont het Membercardprogramma de Hunkemöller Member met extra Passion Points. 8. Een aantal keer per jaar geeft Hunkemöller extra Passion Points weg bij speciaal daarvoor uitgekozen artikelen, gelegenheden en situaties. Alleen Hunkemöller kan bepalen wat deze zijn en geeft dit duidelijk herkenbaar aan door gebruik te maken van het Passion Points logo en aanduiding van te verdienen extra Passion Points. Bij het retourneren of ruilen van met Passion Points aangekochte artikelen, krijgt de Hunkemöller Member de betreffende Passion Points weer bijgeschreven op de Membercard. Er kan alleen geretourneerd of geruild worden volgens de in de betreffende Winkel geldende regels en op vertoon van het kasticket.

F. Inwisselen van gespaard kortingstegoed

1. Met een geldige en geregistreerde Membercard kan het kortingstegoed worden verzilverd in de winkels, online en in de app.
2. De bestedingen (spaaroverzicht) en het kortingstegoed van de Hunkemöller Member kan door de laatstgenoemde worden geraadpleegd op www.hunkemoller.be of in de app. Het is ook mogelijk het kortingstegoed en de bestedingen op te vragen in de winkels.
3. Het door de Hunkemöller Member gespaarde kortingstegoed kan niet worden uitgekeerd in de vorm van contant geld. Het door de Hunkemöller Member aan te wenden kortingstegoed kan derhalve ook nooit groter zijn dan de aankoopwaarde van het product waarvoor dit kortingstegoed wordt aangewend.
4. Gespaard kortingstegoed kan niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen zoals de Hunkemöller Lingeriecard. Vermaak- en verzendkosten kunnen niet met een gespaard kortingstegoed betaald worden.

G. Speciale aanbiedingen & Wheel of Passion (hierna “de Actie”)

1. Een geregistreerde Hunkemöller Member kan gebruikmaken van speciale aanbiedingen van Hunkemöller. Deze aanbiedingen worden door Hunkemöller samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.
2. Een geregistreerde Hunkemöller Member, die de app heeft gedownload, kan deelnemen aan de Wheel of Passion. Deze functionaliteit in de app is niet altijd beschikbaar en wordt gedurende een bepaalde campagne aan-/ uitgezet. Members hebben toegang tot de Wheel of Passion door de app te openen en dan te klikken op de homepage banner of via de profielpagina in de app. Alle actievoorwaarden zijn te vinden in de app in het spel zelf.

H. Wijzigingen

1. Hunkemöller behoudt zich het recht voor de onder G.1 bedoelde aanbiedingen ten allen tijde en onder alle omstandigheden in te trekken, te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen.
2. Hunkemöller behoudt zich tevens het recht om wijzigingen aan te brengen in het kortingstegoed dat per besteedde vijftig euro (€50) aan de Hunkemöller Member wordt toegekend.
3. Hunkemöller Members worden vooraf via e-mail, of op de website www.hunkemoller.be over wijzigingen geïnformeerd.
4. Indien de Hunkemöller Member de bij Hunkemöller in het kader van het Membercardprogramma bekende gegevens wenst te wijzigen, aanvullen of verwijderen kan hij/zij dat doorgeven via zijn/haar account op www.hunkemoller.be. Indien de Hunkemöller Member alle persoonsgegevens verwijdert, is het niet mogelijk om het kortingstegoed in te wisselen.

I. Beëindiging deelname

1. Hunkemöller Members kunnen hun deelname aan het Membercardprogramma op ieder moment beëindigen.
2. Om een deelname aan het Membercardprogramma te beëindigen dient de Hunkemöller Member een e-mail te sturen naar privacy@hunkemoller.com.
3. Na beëindiging is de Membercard niet meer geldig. Een eventueel gespaard kortingstegoed dient de Hunkemöller Member voor beëindiging aan te wenden om van een korting op producten te kunnen profiteren. Na beëindiging kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of ingewisseld.

J. Misbruik van het programma

Hunkemöller is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als Hunkemöller Member, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Hunkemöller en/of haar winkels, de Membercard met onmiddellijke ingang in te trekken, te blokkeren en/of het tegoed aan gespaarde kortingen te annuleren en/of elke aankoop op deze manier geschied te annuleren. Hetzelfde geldt wanneer de Hunkemöller Member de Membercard verandert, vervalst, ondermijnt of op een andere manier schade aanbrengt (inclusief hacken) of elke poging hiertoe. Fraude (of een poging tot) of een andere onbevoegde actie kan geregistreerd worden en resulteren in het weigeren van de Hunkemöller Member bij het gebruik van de Membercard.

Hunkemöller classificeert onder andere de volgende acties als misbruik van het programma:

- Het downloaden van de Hunkemöller app op meerdere mobiele apparaten en/of het aanmaken van meerdere accounts die behoren tot dezelfde persoon.

- Het volledig of gedeeltelijk retourneren van gekochte producten, met als doel om de gerelateerde Passion Points te gebruiken voor gratis aankopen of aankopen met korting.

- Het gebruik van de Membercard door een andere persoon dan de (oorspronkelijke) eigenaar van de Hunkemöller Membercard.
 

K. Beëindiging programma

Hunkemöller behoudt zich het recht voor het Membercardprogramma ten allen tijde te beëindigen. De Hunkemöller Member zal uiterlijk 3 (drie) maanden op voorhand geïnformeerd worden over de beëindiging. Tot aan de datum van beëindiging kan door de Hunkemöller Member een kortingstegoed worden gespaard en het reeds gespaarde kortingstegoed ingewisseld worden. Na beëindiging op grond van dit artikel kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of ingewisseld.

L. Verlies, diefstal of gebrekkige Membercard

1. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Membercard dient de Member Hunkemöller hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, waarna de Membercard wordt geblokkeerd en Hunkemöller hem/haar zo spoedig mogelijk kosteloos van een nieuwe Membercard zal voorzien. Voor een nieuwe Membercard belt u het volgende nummer: +31 (0) 35 6465412 (klantendienst in Hilversum) of u kunt een Hunkemöller winkel bezoeken. Het kortingstegoed van de oude Membercard zal worden overgeboekt naar de nieuwe Membercard.
2. Tot op het moment van ontvangst van de nieuwe Membercard kan u voor kortingstegoed blijven sparen onder vermelding van uw postcode en adres bij de aankoop van het (de) betreffende product(en). Dit kortingstegoed wordt geboekt op de nieuwe Membercard. Telkens u door ons wordt opgezocht in het systeem, dient u uw identiteitskaart te tonen aan de kassa om te bewijzen dat het gaat om uw account.
3. Als een derde partij onbevoegde (digitaal of fysiek) toegang krijgt tot de Membercard en/of de login, is dat het risico van de Hunkemöller Member zelf.


M. Privacy

In het kader van het Membercardprogramma worden er persoonsgegevens verwerkt van de Hunkemöller Member, inclusief de persoonsgegevens die door de Member zijn verstrekt tijdens het registratieproces in de winkel, online of via de app. Hunkemöller streeft ernaar on alle persoonsgegevens te beschermen. Lees onze Privacy Statement voor meer informatie over de persoonsgegevens die Hunkemöller verwerkt en hoe persoonsgegevens worden gebruikt in relatie tot het Membercardprogramma en de rechten van de Hunkemöller Member als betrokkene.

Land

Servicenummer

Austria

0800-102306

Belgium

0800-39038

Croatia

8009602

Czech Republic

800701587

Denmark

80251286

Finland

0800-177711

France

0800-940607

Italy

0800-123568

Luxembourg

8002 6454

Netherlands

088-2255888

Poland

8001124513

Portugal

800787778

Slovenia

80080324

Spain

900 828982

Sweden

020 796151

UK

0800-3680351


 

N. Aansprakelijkheid

Hunkemöller is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik – door de Hunkemöller Member dan wel door derden – van de Membercard, noch voor het frauduleus inwisselen van een kortingstegoed. Hunkemöller is niet aansprakelijk voor diefstal (inclusief het gebruik van de login van de Hunkemöller Member door onbevoegde derde partijen), verlies, namaak of misbruik van de Membercard. Hunkemöller zal onder geen enkele omstandigheid uitstaand shoptegoed vergoeden.

O. Overige bepalingen

1. Hunkemöller behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
2. Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en het Membercardprogramma.
3. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie: 12-04-2021