Actievoorwaarden ‘Couch date win-actie’ van Hunkemöller International BV (hierna: “de Actie”)’:

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Hunkemöller International B.V. en deelname is uitsluitend mogelijk voor Members van Hunkemöller. 
 2. Om kans te maken om deze Actie te winnen, dient de deelnemer een geregistreerde Member te zijn van My Hunkemöller, ingelogd te zijn in de app en een reactie verstuurd te hebben via de winactie in de app. Deze Actie loopt via de Hunkemöller Membercard van 23-11-2019 t/m 24-11-2019.
 3. Na 25-11-2019 wordt de winnaar getrokken op basis van bovenstaande criteria. De winnaar wordt gekozen op basis van de meest originele reactie op de vraag.
 4. Medewerkers van (franchise partners van) Hunkemöller worden van deelname aan deze Actie uitgesloten.
 5. Hunkemöller zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan deze Actie uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent deze Actie.
 6. De prijswinnaar dient minimum 16 jaar oud te zijn.
 7. De winnaar wint een bank van Sofa Company ter waarde van €899,-. De bank wordt bij de winnaar thuisgestuurd. De datum wordt later met de winnaar afgestemd. 
 8. Het product is niet inwisselbaar voor een geldbedrag. Het is tevens niet mogelijk om een product te ruilen tegen een ander product en/of prijs. De prijs zal per post worden toegezonden.
 9. De winnaars worden via e-mail en/of privé app bericht op de hoogte gebracht. Hierin kan worden gevraagd naar het adres waar de prijs naar opgestuurd kan worden. Het adres kan worden doorgegeven door de e-mail of het app bericht te beantwoorden. De winnaar dient binnen de 7 dagen na het ontvangen van de winstbevestiging een reactie te geven. Hierna vervalt het recht op deze prijs en zal er een nieuwe winnaar geselecteerd worden. 
 10. Hunkemöller behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden ten allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 11. Hunkemöller kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
 12. Deelname aan deze Actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Hunkemöller in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.
 13. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Hunkemöller, t.a.v. de afdeling Customer Care, postbus 386, 1200 AJ te Hilversum, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Hunkemöller.
 14. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In Nederland is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.
 15. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

Aldus opgesteld door Hunkemöller International B.V. te Hilversum november 2019